Teco Iran


Exclusive agent in Iran
Avenza Investment GmbH
Dr. Venus Adeli
Managing Director
E-Mail: info@avenzainvestment.com
Tel: +49 40 819 66 816
Fax: +49 40 819 66 817
Mobile: +49 174 9475 456
Mobile: +98 912 1080 532
Avenza’s office in Iran:
Mr. Farid Tajbakhsh
E-Mail: Farid.tajbakhsh@avenzainvestment.com
Tel: +98 912 441 9543


  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  در سال 1962 تاسيس گرديده است. از آن زمان ، ماشين هاي ابزارهاي دست TECO شركت ماشين ابزار
  دوم با كيفيت بالا، به تمام نقاط دنيا صادر گرديده است. بازار هاي اصلي صادراتي ما اروپا و آسيا مي باشند. در
  انبار 6000 مترمربعي ما، ماشينها با بهترين شرائط نگهداري شده، طوريكه اكثر آنها زير بار قابل بازديد و بازرسي
  مي باشند. تخصص ما در ماشينهاي چرخ دنده اي از برندهاي معروف آلماني و سوئيسي مانند
  و همچنين ماشينهاي تراش عمودي و افقي، انواع مته و REISHAUER, PFAUTER, LIEBHERR
  دستگاه فرز و انواع ماشينهاي برش و همچنين تجهيزات كارگاهي مي باشد. در ضمن، ما قادريم براي خط توليد
  كامل پيشنهاد ارائه نمائيم.
  ماشينها ميتوانند بدون هزينه، دمونتاژ و آماده حمل دريايي و يا جاده اي گردند. در صورت درخواست ما قادريم
  پيشنهاد حمل داده و حمل تا بندر مقصد و يا انبار مشتري را برنامه ريزي نمائيم.
  لازم بذكر است، از شما صميمانه دعوت مي گردد از ماشين آلات زير بار، بازديد و بازرسي نمائيد.
  و يا انبار ما نيافتيد ما سعي خواهيم نمود ماشين مناسب website در صورتيكه ماشين مورد نياز خود را در
  آلمان )براي ماشين آلات دست دوم( هستيم، به بانك FDM شما را مهيا نمائيم. از آنجائيكه ما عضو انجمن
  اطلاعاتي كل اروپا دسترسي داريم بطوريكه ما را قادر مي سازد دستگاه مورد نظر شما را مهيا كنيم.
  به واسطه داشتن تيم حرفه اي، ما در تمام مسائل فني و بازرگاني پشتيبان شما هستيم.
  ما مشتاقيم به واسطه داشتن دانش عميق و تجربه طولاني در اين حرفه، اعتماد شما را جلب نمائيم.
  تماس بگيريد. ضمنا نماينده منطقه اي TECO اگر شما به دنبال شريك مطمئن در ماشين آلات مي باشيد با
  آماده دريافت درخواستها و نظرات شما مي F.Tajbakhsh@teco-germany.com ما به آدرس
  باشد.